Obiectiv general

Dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea conceptului de economie sociala la nivelul a 3 regiuni de dezvoltare prin infiintarea de structuri de economie sociala in domeniul industriei panificatiei  si a produselor de patiserie, venind astfel atat in sprijinul persoanelor care fac parte din grupurile vulnerabile, cat si in sprijinul comunitatii. Proiectul are ca obiectiv crearea unui model de bune practici in economia sociala care va fi ulterior dezvoltat si multiplicat in alte ramuri ale economiei nationale.

Obiective specifice

Infiintarea si dezvoltarea a 9 structuri ale economiei sociale sustenabile, cu personalitate juridica proprie, in vederea crearii de locuri de munca pentru persoanele din grupuri vulnerabile, precum si pentru furnizarea de produse si servicii sociale in folosul comunitatii; Dezvoltarea si consolidarea capacitatilor, competentelor si cunostintelor profesionale si antreprenoriale, precum si consolidarea stimei de sine a persoanelor vulnerabile in vederea crearii conditiilor de reintegrare pe piata muncii; Promovarea potentialului de dezvoltare al economiei sociale si a conceptului de antreprenoriat social in vederea constientizarii opiniei publice cu privire la beneficiile acestora, precum si a reducerii riscului excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile; Crearea parteneriatelor in vederea imbunatatirii capacitatii operationale a autoritatilor publice locale, cu o atentie speciala acordata mediului rural, de a facilita accesul persoanelor vulnerabile la perfectionare si formare profesionala, in vederea reintegrarii acestora pe piata muncii; crearea a 81 de noi locuri de munca, dintre care 61 pentru persoane din grupuri vulnerabile; furnizarea de servicii integrate de informare, orientare si consiliere profesionala si psihologica pentru 225 de persoane din grupurile vulnerabile; furnizarea de programe de initiere si formare profesionala pentru 225 de persoane din grupurile vulnerabile; Furnizarea de programe de perfectionare manageriala in vederea dezvoltarii de competente si cunostinte necesare asigurarii sustenabilitatii afacerilor sociale pentru 25 de manageri ai SES-urilor; Furnizarea serviciilor de formare in domeniul economiei sociale pentru 25 de lucratori sociali de la nivelul primariilor implicate in proiect,pentru a veni in sprijinul persoanelor din grupurile vulnerabile, in vederea asigurarii pe viitor a serviciilor sociale necesare fiicarei categorii; 25 de formatori vor beneficia de instruire in domeniul economiei sociale pentru a fi acredidati in domeniul antreprenoriatului social.

Parteneriat

Proiectul este implementat in cadrul unui parteneriat, format astfel: Oraşul Hîrlău (beneficiar proiect) , jud. Iasi, Comuna Drăgănești, jud. Neamt, Comuna Ciurea, jud. Iaşi, Comuna Optaşi-Magura, jud. Olt, Comuna Brebeni, jud.Olt, Comuna Cîrlogani, jud. Olt, Comuna  Pîrșcoveni, jud. Olt, Comuna Vulpeni, jud. Olt, Fundaţia Culturală „Quo Vadis”  –  Iaşi

Grup tinta

Proiectul se adreseaza unui grup tinta de 225 persoane, majoritatea apartinand categoriei grupurilor vulnerabile: 100 persoane de etnie roma, 25 persoane cu dizabilitati, 100 persoane din alte grupuri vulnerabile, 150 femei (fac parte din celelalte grupuri tinta, potrivit principiului egalitatii de sanse) .

Activitatile prevazute

Managementul proiectului; Realizarea achizitiilor prevazute in cadrul proiectului; Activitati de promovare a proiectului; Infiintarea, functionarea, promovarea intreprinderilor sociale; Furnizarea serviciilor de ocupare (activitati de consiliere si orientare profesionala si activitati de consiliere psihologica pentru 225 persoane in 3 regiuni de dezvoltare); Formare profesionala (cursuri de initiere profesionala in patiserie si panificatie pentru 200 de persoane si in operatorie/montaj pentru 25 de persoane in 3 regiuni de dezvoltare, cursuri de perfectionare in managementul intreprinderilor sociale pentru 25 de persoane, cursuri de formare formatori si specialisti in economia sociala pentru 25 de persoane si cursuri de formare a lucratorilor sociali din cadrul primariilor pentru 25 de personae); Activitati de cercetare, studii si analize  (vor fi realizate analize complete a politicilor publice existente in domeniul economiei sociale si studii/solutii de marketing pentru structurile de economie sociala).

Rezultate estimate

Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati inclusive si coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor; Crearea unui numar de 81 locuri de munca care vor fi mentinute cel putin 24 luni dupa finalizarea implementarii proiectului; Infiintarea a 9 structuri de economie sociala; transfer de cunostinte si bune practici in domeniul incluziunii si economiei sociale intre actorii regionali/locali si nationali