Obiective specifice

Infiintarea si dezvoltarea a 7 structuri ale economiei sociale sustenabile, cu personalitate juridica proprie, in vederea crearii de locuri de munca pentru persoanele din grupuri vulnearbile, precum si pentru furnizare de produse si servicii sociale in folosul comunitatii.

Dezvoltarea si consolidarea capacitatilor, competentelor si cunostintelor profesionale si antreprenoriale, precum si consolidarea stimei de sine a persoanelor vulnerabile in vederea crearii conditiilor de reintegrare pe piata muncii.

Promovarea potentialului de dezvoltare al economiei sociale si a conceptului de antreprenoriat social in vederea constientizarii opiniei publice cu privire la beneficiile acestora, precum si a reducerii riscului excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile.

Crearea parteneriatelor in vederea imbunatatirii capacitatii operationale a autoritatilor publice locale, cu o atentie speciala acordata meciului rural, de a facilita accesul persoanelor vulnerabile la perfefectionare si formare profesionala, in vederea reintegrarii acestora pe piata muncii cu angajati din randul persoanelor vulnerabile. Nu in ultimul rand, dezvoltarea celor 7 structuri de economie sociala va genera multiple efecte pe termen lung in comunitate, prin completarea cu aclte initiative sociale ale autoritatilor publice locale si nu numai.

Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea conceptului de economie sociala la nivelul a 2 regiuni de dezvoltare (Nord-Est si Sud Muntenia) prin infiintarea de structuri economice sociale in domeniul administrarii domeniului public, al prelucrarii lemnului si al prefabricatelor, venind astfel atat in sprijinul persoanelor care fac parte din grupurile vulnerabile, cat si in sprijinul comunitatii. Proiectul are ca obiectiv crearea unui model de bune practici in economia sociala care va fi ulterior dezvoltat si multiplicat in alte ramuri ale economiei nationale.